Jak pomáhám


Trvalé štěstí nalezneme na základě přijetí sebe jako celé knihy, nikoliv jedné věty vytržené z kontextu. 

Při konzultacích a seminářích dbám zejména na to, aby uvědomění klienta bylo celistvé, holistické, aby sám sebe vnímal jako jedinečnou bytost. Poskytuji vhled do samotného jádra duše, aby si každý uvědomil, kým opravdu je a žil v souladu sám se sebou.

* Pokud jsou zdravé kořeny, je zdravý i celý strom *

Co využívám při své praxi, jak pomohu: 

  • Slovní rozbor životní situace, problému, uvědomění souvislostí a hledání možného řešení.
  • Postavení v rodinných konstelacích, odkud vše vychází.
  • Změna naučených programů a přepis vzorců z rodiny s pomocí aktivní imaginace a automatické kresby.
  • Nastavení zdravého životního programu.
  • Psychosomatika, propojení psychiky a těla.
  • Relaxační metody, celková harmonizace, uvolnění stresu.
  • Osobní rozvoj a kariérní poradenství.
  • Vztahové poradenství.
  • Rozbor snů, numerologie, tarot, mystika a logické potvrzení.

Mou prioritou je osobní přístup, vysoká pečlivost a hlavně vaše spokojenost. Pokud jste se rozhodli mě oslovit, potěšení je na mé straně. Přeji vám, abyste našli, co skutečně jste!

Pár slov o mé osobě a přístupu

Od mládí mě zajímala mystika tohoto světa. Celkové pojetí člověka, jeho původ, zrod, evoluce. Pozorováním, věděním, studiem a zkušenostmi jsem postupně nabývala informace ohledně lidství. 

Nejvíce jsem fascinována propojením duše a našeho těla. 

Za nejdůležitější považuji přistupovat ke každému individuálně, v holistickém pojetí. Mé výsledky při práci s lidmi jsou více než uspokojivé a jsem velmi vděčná, že mé zaměstnání je zároveň mým naplněním. 

Jsem přesvědčena o tom, že každá životní nepříjemnost  je informace, která nám má něco napovědět, sdělit. Koluje v nás jakýsi uzavřený tok energie, proudící po obvodu plném mentálních vzorců. Pokud vše plyne jak má, je nám dobře. V opačném případě je nutno odstranit "zkraty", které se v našem obvodu nacházejí. Účinná je forma přeprogramování, a to i v rodových liniích.

 Ráda vám pomohu najít vlastní cestu, která je důležitější než samotný cíl.

" Každý má svůj příběh "

V lásce 

Pavlína Holárková, Pauline Aren Holly

Metoda Spireli

Spiritual Resistance Lines

Terapeutická metoda SPIRELI - metoda 3 linií

Tato metoda vznikla v průběhu mé sedmnáctileté praxe při práci s klienty, kdy jsem došla k holistickému pojetí duše, která se realizuje skrze 3 linie - proudy.

První linie propojuje naší bytost vertikálně s naším vyšším JÁ (duchem) a spodním JÁ (hmotou). Princip shora dolů a naopak.

Druhá linie horizontálně spojuje PRAVOU (mužskou) část v těle, v návaznosti na otce a jeho rod, s LEVOU (ženskou) částí v těle, v návaznosti na matku a její rod. Princip zleva doprava a naopak.

Třetí linie vychází z minulosti a míří do budoucnosti. Směr zezadu dopředu a naopak.

Propojením těchto linií skrze srdeční čakru člověka dochází k odblokování, transformaci a harmonizaci energetického systému člověka.

Pavlína Holárková, Pauline Aren Holly