Svátek zesnulých, přání

01.11.2022

Přeji všem zesnulým, aby jejich duše našly klid a opět naplnily prostor čistého vědomí. 

Duchové jako takoví neexistují, existuje však živá stopa - myšlenka, kterou se dotyční nejčastěji zaobírali během života, nebo před jejich odchodem na onen svět. 

Tento pozůstatek složený z emocí a mentálních vzorců poté neviditelně přežívá v našem hmotném světě a bloudí bez svého těla, jelikož nebyl mozkem dostatečně zpracován a pro duši byl příliš zatěžkávající. Osamocen hledá další takové pozůstalé zbytky vědomí a připojuje se k nim. 

Citliví jedinci tyto vjemy vnímají jako nějaké toky energií, zvuků a pohybů. Jedním z nejtíživějších pocitů jsou pocity křivdy, viny, ublížení, nenaplnění, nepřijetí, zklamání. Tyto jedy otravují po generace celou naši lidskou bytost. Proto, pokud teď a nyní můžete někomu (i pokud již není v hmotném těle) něco ODPUSTIT, ODPUSŤTE, odevzdejte to. (Nemíním zde dát někomu nějakou milost, ale upustit ventil u duše, pustit, odevzdat, aby se tato energie mohla dál přetvářet, transformovat a sloužit lepším věcem.)  

Uleví se nejenom vám, ale zmizí též negativní stopy po zesnulých a jejich duše najdou klid. Křivda je jen pokřivená, tedy neobjektivní pravda, které věříme, ale nemáme kompletní ucelený obraz, neznáme důvod toho poselství, co nám chce daná situace sdělit, abychom mohli jít dál. 

Je to vše O NÁS v tom velkém lidském společenství a pokud to jde, jako že podmínky už na to nyní máme, tak hledejme na každém a na všem to lepší, nebo to berme jako důležitou životní zkušenost, ale nevracejme se už prosím nikdy k rozhodnutím, které jsme vykonaly v minulosti, jsou totiž mrtvější, než mrtvá těla. Nabouráváme tím vlastní systém harmonického naplnění plánu duše. Proto mají živí oslavovat život jako takový a minulost ponechat strážcům mrtvých.

Pro všechny zesnulé a pro klid jejich duší: ( dohra u jedné z mých českých písní )
"Až jednou usneš s posledním přáním, 
 přej si, ať tvá duše najde klid a vzletí za těmi co už tu nejsou.                                                                                     Připomeň jim, proč tu chtěli žít " .

 P.A.H.